Szanowni Wyborcy!

W dniach 27 – 28 października TVN pofolgowała sobie, wydając swoje wyroki na temat między innymi osób o nazwisku Grobelny. Mam nadzieję, że lektura krótkiej informacji w zakładce „O mnie, czyli moje doświadczenia” pozwoli Państwu wyrobić sobie opinię, czy rzeczywiście należę do klonów Ryszarda Grobelnego. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że materiał dziennikarski nie jest materiałem wyborczym w rozumieniu art. 111, USTAWY z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112, z późn. zmianami) i oddalił wniosek o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym, w którym wnosiłem o:
  1. nakazanie stacji TVN 24 sprostowania insynuacji na mój temat, jakobym startował w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, jako jeden z klonów, korzystając wyłącznie z popularności Ryszarda Grobelnego, Prezydenta Miasta Poznania, poprzez emisję nagranego ze mną wywiadu w dniu 27.10.2014 r. (w Katowicach) w całości. Wywiad powinien zostać wyemitowany we wszystkich porach emitowania materiałów na temat mnogości osób o nazwisku Grobelny, które ubiegają się o mandat zaufania publicznego w wyborach samorządowych podczas których do ilustracji wykorzystano zdjęcia moich materiałów wyborczych, w tym w głównym wydaniu Faktów na kanale TVN;

  2. nakazanie przeproszenia mnie przez stację TVN 24, za naruszenie moich dóbr osobistych, poprzez pokazanie mnie jako osoby podszywającej się, cwanej i przebiegłej, czyli kierującej się pobudkami uważanymi jako naganne podczas ubiegania się o mandat zaufania publicznego. Przeprosiny powinny zostać wyemitowane we wszystkich porach emitowania materiałów na temat mnogości osób o nazwisku Grobelny, które ubiegają się o mandat zaufania publicznego w wyborach samorządowych podczas których do ilustracji wykorzystano zdjęcia moich materiałów wyborczych, w tym w głównym wydaniu Faktów na kanale TVN; Przeprosiny powinny brzmieć następująco:

    „Przepraszamy Pana Jarosława Grobelnego, kandydata do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy SLD Lewica Razem, za naruszenie jego dóbr osobistych, poprzez wyemitowanie zdjęć z jego materiałami wyborczymi do ilustracji materiału „mobilizacja grobelnych na wybory” w dniu 27 października oraz „atak klonów w wyborach samorządowych” w dniu 28 października, przez co zasugerowaliśmy, że startuje on w wyborach samorządowych korzystając wyłącznie z popularności nazwiska Grobelny, co nie jest zgodne z prawdą, o czym świadczą dotychczasowe dokonania Pana Jarosława Grobelnego”.

  3. nakazania stacji TVN 24 wpłacenia kwoty do 100 000 złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego, jako przestrogi przed bezkarnym kalaniem dobrego imienia osób, tylko dla tego, żeby uatrakcyjnić emitowane programy informacyjne.
TVN S.A. w dniu 27 października 2014 r. na antenie TVN 24, kilkakrotnie, link: www.tvn24.pl
a także w dniu 28 października 2014 r. w głównym wydaniu Wiadomości, w programie TVN, link: www.tvn24.pl

przedstawiło materiał z wykorzystaniem moich materiałów wyborczych do zilustrowania tezy, że osoby o nazwisku Grobelny, ubiegające się o mandat w wyborach samorządowych to klony Ryszarda Grobelnego, który jako jedyny zapracował na markę nazwiska GROBELNY. Tak wynika z wypowiedzi Ryszarda Grobelnego, które zamieszczono również w materiale.

Materiałami TVN 24 posługuje się również Ryszard Grobelny, który w ten sposób kreuje tezę, że jedyną osobą, która zapracowała na markę nazwiska GROBELNY.

Działanie stacji TVN, wprost narusza moje dobra osobiste, przedstawiając w zaprezentowanym materiale moje materiały wyborcze w negatywnym kontekście.

Zostałem skojarzony z cwaniakiem i oszustem, który nie mając pomysłu na życie postanowił tanim kosztem uzyskać mandat Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Stacja TVN wyemitowała materiał o mnogości startujących Grobelnych mimo posiadania pełni informacji o mnie.

Nagrano ze mną materiał w Katowicach w dniu 27 października 2014 r, w którym mówię o swoim doświadczeniu i motywacji, która zdecydowała o ponownym starcie w wyborach samorządowych. Przeprowadziłem również rozmowę z osobą przygotowującą materiał, przy przekazywaniu zdjęcia, przesłałem wówczas link do strony internetowej: www.grobelny.pl

Informacje przekazane stacji TVN jednoznacznie przeczyły tezie, że Jarosław Grobelny, jest czyimś klonem, wykorzystującym popularność nazwiska Grobelny, gdyż sam solidnie zapracowałem na markę swojego nazwiska w Gnieźnie, powiecie gnieźnieńskim, Wrzesińskim i części powiatu poznańskiego, kierując przez 7 lat instytucją otoczenia biznesu realizującą tam projekty.

Mimo tego to właśnie moje materiały wyborcze zostały użyte do zilustrowania newsa o „ataku klonów” na samorząd.

W Gnieźnie i Powiecie Gnieźnieńskim jestem nie mniej znany i rozpoznawalny, jak Ryszard Grobelny i sam zapracowałem sobie na markę swojego nazwiska!

W samorządzie działam od 1998 roku, czyli mniej więcej od takiego czasu, jak Ryszard Grobelny jest prezydentem Poznania.

W latach 1998 - 2002 byłem Radnym Miasta Gniezna a od 2002 - 2006 byłem Radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, uzyskując najlepszy ze wszystkich wybranych wynik, mimo, że startowałem z drugiego miejsca.

Od 2002 kierowałem Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego, realizując kilkadziesiąt projektów prospołecznych i gospodarczych dla lokalnego biznesu. Od 2009 roku jestem prezesem PEC w Gnieźnie, który dostarcza ciepło do połowy mieszkańców miasta.

Sąd nie odmówił mi racji, nie chciał jednak rozpatrzeć wniosku w trybie wyborczym.

Szkoda, że Stacja TVN bezkarnie może sobie mieszać z błotem ciężko pracujących ludzi.

Ja ze swojej strony gwarantuje, że jeśli zostanę wybrany Państwa miejscowości będą także dostrzeżone ze stolicy Wielkopolski. Czy gwarantuje to Państwu Ryszard Grobelny? Jestem przekonany, że nie, wybór należy do Państwa już 16 listopada 2014 r.

Pozdrawiam Państwa,

Jarosław Grobelny